..[ حرف هآی یک دآنشجو معلّم ]..
اولويت باشيد نه اسباب سرگرمي
اين يك قانون است !!!
بگذار بگذرد :)
گاهي گذشت زمان چيزي را حل نميكند
غايب
صداي خش خش برگ و پاييز و بارون
كي فرصت كرديم كه انقد پير شيم ؟
من از حالم به این مردم دروغای بدی می گم
نه من ادم حسرت خوردن نيستم
بسياري از نرسيدن ها ريشه اش در عزم استمرار است
آدم باشیم؛خوب است به خدا!
خسته ام
ثبت شود به تاريخ ١٧ آذر ٩٧
با نهايت تاسف
Time less
ميم تا ميم 5 ساله شد :))
تكه قند
زيادي كه خوب باشي ديده نميشوي.ميشوي مثل شيشه ي تميز
پيري زود رس
آب هم اگر راكد بماند فاسد ميشود
مردم آنقدرها هم که فکر می‌کنید به شما اهمیت نمی‌دهند
Keep calm it's my 23rd birthday
ساکن روان من
ار شو اي ديده که ايمن نتوان بود / زين سيل دمادم که در اين منزل خواب است (لسان الغیب)
فلسفه ی دل
گوزن زخمی
همسر داری
بی حوصلگی
خدا خیر بدهد نفر هزارم را
دل پر از شوق رهاییست
دلم ز دست زمین و زمان به تنگ آمد
دیوانگی
گوزن زخمی
همسر داری
فلسفه ی دل
ار شو اي ديده که ايمن نتوان بود / زين سيل دمادم که در اين منزل خواب است (لسان الغیب)
خدایا لیاقتشو دارم ؟
دلم ز دست زمین و زمان به تنگ آمد
دیوانگی
دلخوشی ها کم نیست :)
فاجعه ای به نام نوکیسگی
دل پر از شوق رهاییست
با اعصاب دیگران تفریح نکنیم
به گمان خود زیرک اند
انتخاب
فاجعه ای به نام نوکیسگی
به گمان خود زیرک اند
هیچ دیگری ویرانگرتر از خود ِ آدمی نسبت به خودش نیست.
قرن هاست که شهریور بوی پاییز می دهد
انتخاب

پردازش در : 0.0056 ثانیه